Chúng tôi cam kết phục vụ bạn 100% với tất cả tâm trí của chúng tôi.

Uyên Thuy              Anh Tuyet              Thanh Tuyen
 
Nguyễn phạm uyên Thi Lê Đặng ánh Tuyết Phạm thị thanh Tuyền

 • Hướng dẫn tạo tài khoản mua hàng
 • Tại sao phải tạo tài khoản ?
 • Hướng dẫn thanh toán.
 • Thời gian và nhận sản phẩm như thế nào ?
 
 • Đo ghi nhận phân tích điện năng tiêu thụ điện
 • Đo điện trở cách điện ( Megomet )
 • Đo điện trở đất, điện trở suất , điện trở chống sét
 • Đo dòng điện, điện điện áp, thứ tự pha..

  
 • Kiểm tra nhiệt máy biến áp
 • Thí nghiệm máy biến áp
 • Thiết bị hiệu chuẩn ánh sáng
 • Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện rò

 

 Sản phẩm và thương hiệu thiết bị đo lường

 
Hioki              test-tools-catalog-fluke-2014  Kyoritsu              hasting              EYC
 
Hioki-Nhật  Fluke -Mỹ Kyoritsu-Japan Hastings-USA EYC TaiWan

 

  Những điều bạn đang quan tâm là gì ?

 - Thiết bị đo thương hiệu nổi tiếng ?

- Xuất sứ sản phẩm ?

- Giá bản sản phẩm ? 

- Thời gian giao sản phẩm  như thế nào ?

- Hình thức thanh toán như thế nào ?